trochoi.io

Cube Battle Royale

Hành độngBé traiBắn súng

Cube Battle Royale

Cube Battle Royale thực chất là một trò chơi mô phỏng bắn súng góc nhìn thứ ba với đồ họa 3D. Bạn được phép thu thập nhiều đồ vật hữu ích trên bản đồ. Bạn cần kích hoạt máy bộ đàm để chúng tôi có thể gọi trợ giúp ở mỗi cấp. Bạn hoàn toàn có thể bắt đầu trò chơi một mình hoặc gọi một trong những người bạn của mình ở chế độ 2 người chơi trong Cube Battle Royale!