Crush The Candy

ArcadePhổ thông

Crush The Candy

Crush The Candies! Đè bẹp từng viên kẹo xuất hiện trên màn hình!