Crewmates and Impostors Memory

Phổ thôngGiải đố

Crewmates and Impostors Memory

Crewmate and Impostors Memory là trò chơi trí nhớ vui nhộn. Ghép các thẻ bài tương tự với nhau trước khi hết giờ! Trò chơi có 18 cấp độ ngày càng phức tạp hơn. Thời gian chơi giới hạn và khác nhau qua từng cấp, số lượng quân bài trong mỗi cấp cũng vậy.