trochoi.io

Crazy Drift

ArcadeĐua xe

Crazy Drift

Lái xe ở tốc độ cao và drift tốt, thu thập các checkpoint. Mỗi cấp độ có chướng ngại vật nguy hiểm, lái xe xung quanh chướng ngại vật và không chạm vào chúng.