Crazy Birds Kart Hidden Stars

ArcadeGiải đố

Crazy Birds Kart Hidden Stars

Crazy Birds Kart Hidden Stars là trò chơi trực tuyến miễn phí cần đến kỹ năng tìm đồ vật. Tìm những ngôi sao ẩn trong các bức hình cho trước. Có tất cả 6 cấp độ với 10 ngôi sao ẩn trong mỗi cấp. Thời gian có hạn vì vậy hãy tìm tất cả các ngôi sao ẩn thật nhanh trước khi hết giờ. Bấm nhầm quá nhiều bạn sẽ bị mất 5 giây. Giờ thì nếu bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu chơi thật vui nhé!