trochoi.io

Cowboys vs. Martians

Arcade

Cowboys vs. Martians

Trong Cowboy vs. Martians, bạn phải bảo vệ lãnh thổ của mình trước sự xâm chiếm của Người ngoài hành tinh. Hãy chuẩn bị súng, sử dụng các khả năng của mình để đưa chúng ra khỏi sa mạc càng nhanh càng tốt.

Trò chơi "Arcade" tương tự