Count Holiday Cards

Giải đố

Count Holiday Cards

Count Holiday Cards là một loại trò chơi toán học mà bạn cần đếm nhanh các thẻ quà tặng và click vào câu trả lời đúng. Hãy chạm vào màn hình để bắt đầu chơi nhé.

Trò chơi "Giải đố" tương tự