trochoi.io

Coronar.io

ArcadePhổ thông

Coronar.io

Một ngày nắng ấm, chúng tôi đã bị xâm nhập bởi những con quái vật khủng khiếp! Cố gắng duy trì cách ly để ngăn chặn vi-rút độc hại phá hủy ngôi nhà và lây nhiễm sang bạn. Một loại nước rửa tay mạnh có thể loại bỏ cả những loại vi rút nguy hiểm. Cố gắng cầm cự cho đến khi có sự trợ giúp. Và nếu mọi thứ không diễn ra ngay lập tức, hãy dành số tiền khó khăn mà bạn kiếm được cho các cải tiến trong cửa hàng và thử lại. Chúc may mắn, tạo miễn dịch và đảm bảo sức khỏe của bạn luôn là tốt nhất!