Ghép vi-rút Corona

Kim cươngGiải đố

Ghép vi-rút Corona

Tiêu diệt càng nhiều vi-rút càng tốt bằng cách kéo các khối lên bảng để tạo các hàng và cột đầy đủ. Càng nhiều dòng được xóa tại một thời điểm, bạn sẽ nhận được nhiều điểm hơn! Khi bạn đã hết chỗ, trò chơi sẽ kết thúc!