Thoát khỏi vi-rút Corona

ArcadePhổ thông

Thoát khỏi vi-rút Corona

Do sự bùng phát của coronavirus trên toàn thế giới, chỉ có hai người sống sót. Công việc của bạn là kiểm soát chúng và làm cho không ai bị nhiễm coronavirus.