trochoi.io

Cuộc tấn công của virus Corona

Arcade

Cuộc tấn công của virus Corona

Chúng tôi có một nhiệm vụ! Tiêu diệt Coronavirus và tất cả chủng tộc của nó! Hãy chọn các vị trí để bắn trúng virus, nhưng hãy cẩn thận vì chúng sẽ cố gắng phá hủy bạn và phòng tuyến của bạn!

Trò chơi "Arcade" tương tự