Corona Sweeper

ArcadeGiải đố

Corona Sweeper

Virus Corona đang lây lan khắp nơi! Tìm và cách ly tất cả những người bị bệnh. Trò chơi Mine Sweeper nhanh nhất và dễ thương nhất. Mục tiêu của trò chơi là xóa một bảng có chứa những người bị bệnh ẩn mà không làm lây lan vi-rút.