Cool Math

Phổ thôngGiải đố

Cool Math

Trò chơi Cool Math rất đơn giản để chơi nhưng rất khó để làm chủ. Thuật toán trong trò chơi này cho phép người chơi và rèn luyện trí não của anh ta với các cấp độ liên tục ngày càng nặng hơn khi bạn đi xa hơn. Mỗi cấp độ đều chứa mười bài tập ngẫu nhiên (độ khó tùy theo cấp độ) bạn cần trả lời chính xác nếu muốn tiến xa hơn ở cấp độ cao nhất.