Control

Giải đố

Control

Contro là trò chơi giải đố casual, hoặc là một trò chơi xếp gạch, việc của bạn là đừng để bóng rơi. Điều khiển thanh chắn sang trái hoặc phải và để đón bóng, sao cho quả bóng rơi xuống đúng trọng tâm thanh chắn để không bị rơi.

Trò chơi "Giải đố" tương tự