Construction Trucks Jigsaw

Giải đố

Construction Trucks Jigsaw

Đây là trò chơi ghép hình với xe tải xây dựng. Bắt đầu chơi, chọn mức độ khó và lấy hình ảnh với xe tải xây dựng. Cố gắng vượt qua tất cả 12 cấp độ. Trò chơi này là không giới hạn thời gian, vì vậy bạn sẽ có rất nhiều thời gian và niềm vui với trò chơi này.

Trò chơi "Giải đố" tương tự