Connect Merge

Phổ thôngGiải đố

Connect Merge

Vẽ các đường thẳng để nối càng nhiều điểm càng tốt. Đường kẻ càng dài, bạn càng ghi được nhiều điểm. Khi bạn nối các số giống nhau, chúng sẽ cộng lại thành bội số của 2. Cùng chơi nào!