trochoi.io

Connect Dots Game

Hành độngBé trai

Connect Dots Game

Connect Dots là một trò chơi giải đố trực tuyến miễn phí và thú vị cho con trai. Trò chơi này rất gây nghiện. Bạn cần kết nối tất cả các dấu chấm thành các dòng, nhưng bạn không thể vượt qua các dòng khác, nếu không, bạn sẽ không thể tiếp tục. Trò chơi sẽ kiểm tra khả năng logic và làm cho thử thách ngày càng khó khăn hơn. Bắt đầu thử thách bằng đôi tay để đảm bảo rằng bạn có thể hoàn thành thành công các cấp độ!