trochoi.io

Colors Mumble

Bé trai

Colors Mumble

Sắp xếp được càng nhiều từ càng tốt gồm có năm chữ cái trước khi hết thời gian. Có hai chế độ chơi khác nhau để bạn giải trí trong hàng giờ đồng hồ. Ở "Endless mode", bạn có 20 giây để tạo nên 1 từ hoàn chỉnh. Ở "Time mode", hãy giải được nhiều từ nhất có thể trong vòng 3 phút. Hãy tận hưởng thật vui vẻ nhé!

Trò chơi "Bé trai" tương tự