ColorPoly

Phổ thông

ColorPoly

Color Poly là một trong những trò chơi xếp hình ghép màu đơn giản và gây nghiện. Mục tiêu đơn giản là xoay hình vuông với 4 màu sao cho các thanh rơi xuống trùng màu với hình vuông ở dưới.

Trò chơi "Phổ thông" tương tự