trochoi.io

Coloron

ArcadeNhấp chuột

Coloron

Một trò chơi xuất sắc để bạn kiểm tra phản xạ và tốc độ ra quyết định. Mỗi lần quả bóng nảy lên, nó sẽ đổi màu. Làm cho màu của thanh ngang luôn trùng màu với bóng. Chơi thật vui vẻ trong trò chơi của alisgame.com