Colorful Clock

Giải đố

Colorful Clock

Đồng hồ đang di chuyển rất nhanh một cách rất kỳ lạ! Tất cả những gì bạn phải làm là dừng kim đồng hồ đúng màu với màu của vòng tròn bên ngoài. Nó có vẻ dễ dàng, nhưng đồng hồ sẽ di chuyển nhanh hơn và nhanh hơn khi bạn vượt qua nhiều trận và nó thay đổi màu sắc và hướng sau mỗi trận đấu thành công. Bạn sẽ thua nếu bạn không click vào đúng thời điểm hoặc bạn kết hợp các màu sắc sai. Vì vậy, hãy tập trung và cố gắng kiếm được nhiều điểm nhất có thể!

Trò chơi "Giải đố" tương tự