Quảng trường Colores

Giải đố

Quảng trường Colores

Chạm vào màn hình để tránh quả bóng đụng vào bức tường cùng màu.

Trò chơi "Giải đố" tương tự