Colored Water & Pin

ArcadeGiải đố

Colored Water & Pin

Colored Water & Pin là một trò chơi trực tuyến miễn phí thuộc thể loại game giải đố và logic. Trong trò chơi này, bạn có tổng cộng 30 cấp độ. Bạn cần phải bắt đầu từ cấp độ đầu tiên và để mở khóa cấp độ tiếp theo. Hãy tháo các chốt và cố gắng đổ đầy nước có màu thích hợp vào các bình.