Colored Field

Giải đố

Colored Field

Tìm cách đưa tấm bảng nhiều màu về 1 màu duy nhất, sử dụng các màu cho sẵn bên dưới. Bắt đầu tô từ ô trên cùng bên trái. Trò chơi dành cho cả người lớn và trẻ em. Chúc vui vẻ!

Trò chơi "Giải đố" tương tự