Colored Circle

Giải đố

Colored Circle

Chạm vào màn hình để xoay vòng tròn và đặt quả bóng màu cùng màu vào vòng tròn.

Trò chơi "Giải đố" tương tự