trochoi.io

Color Shape

ArcadePhổ thông

Color Shape

Nhấn chuột để giúp các khối hình nẩy lên vòng tròn thông qua các mảng màu phù hợp, vượt qua các chướng ngại vật và ghi điểm