Dây màu

3DArcade

Dây màu

Sắp xếp dây, kéo thành công một đầu dây đến điểm cố định cùng màu, dây không được quấn trên chướng ngại vật!