Color Roll 3D

3DGiải đố

Color Roll 3D

Color Roll 3D 2 là trò chơi giải đố vui nhộn. Trong đó, dựa trên hình ảnh cho trước, bạn cần nghĩ xem màu nào cần tô trước, màu nào sẽ xếp trên các màu khác, và thứ tự của các màu sao cho giống với hình mẫu đã cho. Cùng xem bạn vượt qua được bao nhiêu cấp.