Color Pong Game

Giải đố

Color Pong Game

Color Pong là trò chơi giải đố mà bạn cần nhấp vào trò chơi để xoay các quả bóng lớn đồng màu với quả bóng nhỏ đang di chuyển lên xuống.

Trò chơi "Giải đố" tương tự