Color Pin

ArcadePhổ thông

Color Pin

Chọn thời điểm thích hợp để bắn chim vào quả cầu đang quay. Bạn có thể vượt qua được 125 cấp độ của trò chơi này không?