Collect Em All

3DGiải đố

Collect Em All

Đây là một trò chơi giải đố ghép 3 quả bóng với những quả bóng 3D đầy màu sắc khác. Mục tiêu của bạn là hoàn thành việc thu thập số lượng bóng tương ứng được đánh dấu ở mỗi cấp độ với số lần di chuyển hạn chế. Mặc dù bạn có thể nhận được nhiều lượt di chuyển hơn từ quảng cáo nếu bạn không thể vượt qua cấp độ hiện tại. Tôi vẫn khuyên bạn nên sử dụng các bước di chuyển hạn chế và hoàn thành tất cả các cấp độ.