Collect Candy

ArcadeGiải đố

Collect Candy

Collect Candy là trò chơi thu thập thú vị. Trong trò chơi này, bạn phải thu thập càng nhiều kẹo càng tốt trước khi hết thời gian.