Cold Drink Mahjong Connection

Giải đố

Cold Drink Mahjong Connection

Kết nối tất cả các ô mạt chược đồ uống lạnh. Bạn chỉ có thể kết nối 2 ô có cùng đồ uống bằng một đường dẫn không quá hai góc 90 độ. Cấp độ tối đa bạn có thể chơi là gì?

Trò chơi "Giải đố" tương tự