Coffee Mahjong

Phổ thôngGiải đố

Coffee Mahjong

Coffe Mahjong là trò chơi mạt chược với các hình ảnh chủ đề cà phê. Nhiệm vụ của bạn là kết hợp 2 hình ảnh giống nhau để loại bỏ chúng. Bạn chỉ có thể chọn những cặp đã mở bên trái hoặc bên phải. Chúc bạn chơi vui vẻ!