trochoi.io

Climb the Rocks

ArcadeThể thao

Climb the Rocks

Chờ thời điểm thích hợp để lấy tảng đá tiếp theo. Trèo qua từng tảng đá một. Tránh những tảng đá không ổn định, đồng thời để mắt đến giải thưởng. Bạn có thể chinh phục núi Narya? Các tính năng: - Cảm giác mạnh như Rocky? Hãy thử những ngọn núi khác đầy thử thách hơn như Núi Kibar, Alru, Chota, Ordh và Ucca. - Endless gameplay - Thu thập kim cương để mở khóa các nhân vật leo núi mới. - Môi trường đầy thử thách - Chủ đề và âm nhạc tuyệt vời