Climb the Ladder

3DArcade

Climb the Ladder

Bạn có muốn leo lên bậc thang? Cái thang ở đây là không bình thường! Nó có chiều cao vô hạn! Khả năng là vô tận. Bạn cần phản xạ nhanh để có nhiều combo hơn. Họ cũng có thể liên tục đạt điểm cao hơn. Cái thang không an toàn lắm! Bắt đúng nhịp và đổi tay!