Clear the Island

3DArcadePhổ thông

Clear the Island

Dọn sạch thảm thực vật trên đảo và cẩn thận để không gặp phải chướng ngại vật trên đường đi của bạn. Đôi khi bạn sẽ có cơ hội để tăng kích thước và phá hủy mọi thứ.