trochoi.io

Claw Crane

Hành độngArcade

Claw Crane

Những sinh vật ngoài hành tinh dễ thương đang bị lạc trong không gian. Dùng máy gắp thú để gắp và đưa chúng tìm đường về an toàn. Dùng thêm những vật phẩm tăng sức mạnh để tăng tỷ lệ gắp trúng. Từ vật phẩm làm đóng băng đến vật phẩm tăng thêm điểm, tăng thêm thời gian và nhiều thứ khác cho bạn tha hồ gắp.