trochoi.io

Bắn gà cổ điển

Bắn súng

Bắn gà cổ điển

Bắn hạ tất cả những con gà bạn có thể trong game. Bạn phải giết số lượng gà cần thiết để hoàn thành mỗi cấp độ.

Trò chơi "Bắn súng" tương tự