Clash of Warlord Orcs

ArcadePhổ thông

Clash of Warlord Orcs

3 phút để đánh bại kẻ thù orc - loài sinh vật hung tợn của bạn. Chọn các thẻ chiến đấu phù hợp và đặt các anh hùng sinh vật hung tợn của bạn trên chiến trường. Bạn hãy sử dụng kết hợp các bộ bài và chiến lược khác nhau để đánh bại kẻ thù.