trochoi.io

City School Bus Driving

Phiêu lưuBé trai

City School Bus Driving

City School Bus Driving sẽ đưa bạn quay trở lại thời còn đi học, với hình ảnh giả lập trò chơi lái xe buýt trường học vượt địa hình chân thực nhất. Đã đến lúc để thể hiện kỹ năng lái xe buýt địa hình chuyên nghiệp của bạn với bạn bè mình, chứng tỏ bạn luôn đến trường đúng giờ. Trở thành người lái xe giỏi nhất trong trò chơi xe buýt trường học, bằng kỹ năng lái xe tốc độ cao và không bao giờ đi học muộn.