City Dunk

ArcadePhổ thông

City Dunk

Hãy nhấn chuột để cho quả bóng nảy lên và dẫn vào rổ. Bạn có thể ghi được bao nhiêu điểm ở trò chơi kỹ thuạt đầy kích thích này?