trochoi.io

City Defender

Bắn súng

City Defender

Bạn đóng vai một chiếc xe tăng phải bảo vệ thành phố của mình chống lại những kẻ xâm lược đang cố gắng ném bom. Bom đang thả xuống và bạn phải bắn và phá hủy chúng trước khi chúng chạm đất. Bom có tốc độ khác nhau và bạn phải bắn những quả nhanh hơn trước. Nếu một quả bom chạm đất, bạn sẽ mất một mạng và bạn sẽ thua khi hết mạng.

Trò chơi "Bắn súng" tương tự