trochoi.io

City Ball Dunkin

ArcadeThể thao

City Ball Dunkin

Úp bóng vào rổ trong thời gian tốt nhất. Đảm bảo rằng bạn không chạm trần hoặc rơi khỏi nhóm. Thu thập điểm để mở khóa các quả bóng khác nhau từ cửa hàng. Hãy cẩn thận, các thử thách ngày càng khó khăn hơn theo thời gian! Vượt qua những vòng khó khăn và di chuyển theo những cách kỳ lạ. Bạn có thể đạt điểm cao như thế nào? Các tính năng: - Vào ửa hàng để mở khóa các quả bóng khác nhau. Chúng thực sự tuyệt vời. - Chủ đề vui nhộn - Chuyển đổi ngày và đêm - Trò chơi ngày càng thử thách