Circlix : Physics Puzzle

Giải đố

Circlix : Physics Puzzle

Sử dụng các yếu tố vật lý như trọng lực và áp suất không khí để biến nó thành hiện thực. Dịch chuyển vòng tròn qua nhiều cổng đến mục tiêu. Vẽ một đường bằng cách kéo chuột và thả chuột để tạo đường cho quả bóng Circlix đến các mục tiêu hình vuông. Một số cấp độ có nhiều mục tiêu với các yêu cầu bóng màu khác nhau.

Trò chơi "Giải đố" tương tự