Circle Rush

ArcadePhổ thông

Circle Rush

Dẫn bóng vượt qua các chướng ngại vật cùng màu để ghi điểm