Circle Clock

Giải đố

Circle Clock

Ở giữa màn hình có một vòng tròn màu với một con trỏ. Nếu bạn để con trỏ ở đúng vị trí cùng màu với màu của vòng tròn bên ngoài thì sẽ kiếm được điểm vì vậy hãy cẩn thận nhé. Dần dần, tốc độ của trò chơi được tăng lên vì thế hãy bình tĩnh để có thể tiến xa hơn.

Trò chơi "Giải đố" tương tự