Christmas Trucks Hidden Gifts

Giải đố

Christmas Trucks Hidden Gifts

Christmas Trucks Hidden Gifts yêu cầu bạn tìm ra mười món quà ẩn trong những tấm hình xe tải Giáng sinh. Bạn chỉ có 60 giây để tìm ra tất cả. Nếu hết thời gian, hãy thử chơi lại xem sao. Cùng trải nghiệm niềm vui khi chơi với 6 bức hình khác nhau và rất nhiều món quà bí ẩn.

Trò chơi "Giải đố" tương tự