trochoi.io

Christmas Survival

Nhiều ngườiBắn súng

Christmas Survival

Các tính năng • Chủ đề Giáng sinh • Trò chơi nhiều người chơi hoặc một người chơi • Nhiều chế độ chơi • Cửa hàng vũ khí và áo giáp trong trò chơi