trochoi.io

Christmas Ski

3DArcade

Christmas Ski

Giáng sinh đang đến gần, hãy giúp Thomas thu thập những món quà cho ông già Noel. Năm nay ông Noel đã rất vất vả, hãy giúp ông một tay bằng cách kiếm thật nhiều quà. Đổi lại, ông già Noel cho phép Thomas dùng một vài phần quà để đổi lấy tiền mua quần áo và ván trượt tuyết mới.